Mikroregion BYSTŘICKO

Bystřicko: leží v severovýchodním cípu Českomoravské vysočiny. Centrem oblasti je město Bystřice nad Pernštejnem, které poskytuje zájemcům všechny potřebné služby od ubytování a stravování až po možnosti sportovního a kulturního vyžití. Bystřicko určite patří k turisticky atraktivním oblastem s možností celeročních rekreačních aktivit (koupání, lyžování, turistika, cykloturistika atp.).

Horstvo: Bystřicko se nachází v Hornosvratecké vrchovině, kde Žďárské vrchy na severu oblasti navazují na jižnější Nedvědickou vrchovinu, která je nejčlenitější částí celé Vysočiny. Krajina se zde mírně svažuje od severu k jihu, k nejatraktivnějším místům pak patří údolí řeky Svratky, kde dochází k vysokému relativnímu převýšení (místy i přes 300 m). Vrchy kolem Svratky se tu pojí téměř v horské hřebeny a řadu nejvyšších vrchů Bystřicka lze nalézt právě tady: Horní les (774 m) u Nyklovic, Kočího kopec (756 m) u Sulkovce, Prosička (739 m) nad soutokem Svratky a Fryšávky u Jimramova, Na jedli (727 m) u Veselí, Pavlův kopec (714 m) u Ubušína, Zadní skála (712 m) u Karasína, Hromobitek (705 m) u Ubušínku, Sýkoř (702 m) u Skorotic, Zubštejn (688 m) u Pivonic. Ještě o neco vyšší jsou však vrcholy v severozápadní části Bystřicka: Kamenice (780 m), Nové boudy (774 m) a Pletenice(734 m) u Lísku, Zítkův kopec ( 723 m) a Rabuňka (722 m) u Věcova a Štarkova. V jižní části Bystřicka je nejvyšším kopcem Babylon (626 m) u Lískovce a pak Kraví hora u Moraveckých Janovic a Dejmalka (601 m) u Bukova.

Vodstvo: Bystřicko patří do úmoří Černého moře a celou oblast odvodňuje řeka Svratka se svými přítoky, z nichž nejvetší jsou pravostranné: Fryšávka, Bystřice, Nedvědička a Loučka. Svratka pramení u Křivého Javora a Žákovy hory, je dlouhá 173,9 km, plocha povodí je 7118,7 km2.Vlévá se do Dyje ve střední nádrži Nové Mlýny. Fryšávka pramení pod Brožovou skalkou západně od Fryšavy, je dlouhá 17,3 km a v Jimramově vtéká do Svratky. Ve Víru vtéká Bystřice do Svratky. Bystřice pramení v lesích jižně od Koníkova a je dlouhá 24,7 km. Nedvědička pramení u Zubří, měří 28,6 km a do Svratky vtéká v Nedvědici.Loučka pramení mezi Rokytnem a Vlachovicemi, v horním toku má jméno Bobrůvka a po 60,1 km vtéká do Svratky v Tišnově. Kolem uvedených toků se zachovala spoustahradních zřícenin. Na březích Svratka je to : Dalečín, Pyšolec, Zubštejn, Hradisko u Štěpánova. Nad tokem Fryšávky Skály, v údolí Bystřičky Aueršperk, nad Nedvědičkou Hradisko u Rožné a krásný hrad Pernštejn. Na zříceniny je bohatý tok Loučky: Mitrov, Víckov, Košíkov. Dominantní vodní plochou je přehradní nádrž Vír ( dokončená 1958) s druhou nejvyšší hrází v ČR (76,5 m) a vodní plochou 223,6 ha. Nejvyhledávanější rybníky jsou Skalský a Domanínský v těsné blízkosti Bystřice. Dále rybníky Mezibořský a Dolnolibochovský jižně od Moravce.

Podnebí: Podnebí Bystřicka je drsnější, průměrná roční teplota se tu pohybuje kolem +7 stupňů C. Bystřice leží ve srážkovém pásmu od 600 mm do 680 mm. Počet letních dnů se odhaduje na 20 - 40, počet mrazových dní 120 - 140. Zima bývá většinou bohatá na sníh, hlavně v nejvyšších polohách regionu (sever, severozápad) kde bývá 60 - 100 dnů se sněhovou pokrývkou. V jižní části Bystřicka bývá i pěkné léto a je zde spousta vodních ploch určených ke koupání.

Chráněná území: Podstatná část oblasti Bystřicka leží v přírodním parku Svratecká hornatina, který byl vyhlášen v roce 1996. Jeho hranice zhruba vymezují obce Jimramov - Sulkovec - Rozseč - Lomnice - Kaly - Olší - Věžná - Věchnov - Bystřice - Písečné - Lísek - Jimramov. Dále jsou zde přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, Sokolí skála, Čepičkův vrch, Pod Sýkořskou myslivnou, Nad horou, Vírská skalka, Ochoza, národní přírodní památka Švařec a přírodní památky Nyklovický potok, Míchovec, Synalovské kopaniny, U Hamrů, Kocoury, Nad koupalištěm, Křižník, Ostražka, Štarkov a Prosička.