Jak a proč vznikl mikroregion Bystřisko

Vznik tohoto sdružení spadá do roku 2000. Pro založení mikroregionu Bystřicko byly dva hlavní motivy. První vyplýval z reformy veřejné správy v ČR, druhým motivem bylo postupné sbližování naší republiky k EU. Z obojího stále zřetelněji vyplývala potřeba posílení "samosprávnosti", tedy tvoření samosprávných struktur tam, kde obec je příliš malá ( což u nás platí doslova, protože Bystřicko je typické velkým počtem malých obcí ) a kraj je příliš daleko a vysoko.

Mikroregion vznikl jako sdružení právnických osob dle § 20f Občanského zákoníku s možností vstupu jak obcí a měst, tak i jiných právnických osob. Na základě novely zákona o obcích dojde v nejbližší době k transformaci na Svazek obcí dle zákona o obcích.

Dnes má sdružení 34 členů , celkový počet obcí ve správním obvodu Bystřice je 46. Hlavním cílem činnosti je harmonický rozvoj celé oblasti, v praktickém pohledu na věc jde pak především o zaměstnanost respektující hodnoty krajiny, udržení zemědělství cestou nepotravinářských aktivit, přiměřenou podporu turismu a také postupné vytváření pocitu sounáležitosti mikroregionu. Ten bude v budoucnu velmi důležitý v procesu zapojování se do regionálně strukturované Evropy.


Bystřice nad Pernštejnem
Aleš Sitař