Jak a proč vznikl mikroregion Poličsko

Sdružení obcí "Mikroregion Poličsko" bylo založeno dne 10.11.1999. Základním předmětem činnosti je hájit oprávněné ekonomické, společenské a kulturní zájmy obyvatel regionu, ochrana životního prostředí a řešení problémů, přesahující rámec a možnosti jednotlivých obcí. Sdružení má především koordinační funkci, neboť pravomoce a odpovědnost samosprávných orgánů sdružených obcí zůstávají nedotčeny.

Sdružuje 20 obcí ve spádovém území města Poličky na základě přirozených vazeb, které vznikly historicky a jsou živé i v současné době. Impulzem k založení byla probíhající reforma územní správy, rušení okresů a připravovaný vstup do Evropské Unie. Mikroregion Poličsko se rozprostírá na ploše 28 209 ha na okraji Českomoravské vysočiny. Povrch je členitý, má pahorkatinový ráz a nadmořskou výšku 540 - 710 m. Na západní straně zasahují Žďárské vrchy. Jde o hodnotné krajinné prostředí s obytným a rekreačním charakterem. Krajina láká množství rekreantů, kteří zde mají své "druhé bydlení" v chalupách nebo chatách, turisté mohou využívat četné značené turistické cesty a cyklotrasy.

Mikroregion tvoř 20 obcí, ve kterých žije 21,5 tis. obyvatel, z nichž co do počtu obyvatel, pracovních příležitostí a spádového významu mají stěžejní roli zejména historické město Polička / 9400 obyv. / a město Bystré / 1 688 obyv.


starostové obcí
mikroregionu Poličsko