Svratecko-křetínský trojúhelník

Když se řekne Svratecká hornatina, vybaví se většině z nás zvlněná krajina plná lesů, prosluněných luk a strání, polí a rybníky ukryté do chladivého lesního stínu. Krajina, která je krásná za všech ročních období, krajina malebná, která je pro nás především domovem. Jedná se o oblast ohraničenou řekou Svratkou v západní části mikroregionu s obcemi Jimramov, Dalečín a Vír v blízkosti Vírské přehrady. V severní části mikroregionu se nachází město Bystré, vzdálené 12 kilometrů od Poličky, s okolními obcemi Jedlová, Nedvězí, Korouhev, Hartmanice, Trpín a východně položenou Rohoznou. Východní hranici pomyslného trojúhelníku tvoří říčka Křetínka s obcí Svojanov a hradem Svojanovem na pomezí Čech a Moravy (ve východním cípu Českomoravské vrchoviny). Ve střední a jižní části zmíněného trojúhelníku Svratecko-křetínské hornatiny se nachází Nyklovice, Sulkovec, Polom, Rovečné, Velké Tresné, Kněževes a město Olešnice.

Magická krása tohoto kraje nespočívá v horských velikánech, ale je tvořena pestrostí krajiny a komorností přírodních scenérií. Podmaňuje si návštěvníky půvabem své přírody, dalekými výhledy na táhlé, jindy zase strmé zalesněné hřebeny a upravené vesničky schloulené v nehlubokých údolích.
Silnice jsou zde na mnoha místech užší, proplétají se členitým terénem, klesání i stoupání se často střídají. Kopce a údolí potoků i řeky Svratky vytvořily linie, které protínají tuto krajinu.
Krása a inspirace tohoto kraje vzrušovala citlivé duše umělců, českých krajinářů, spisovatelů, fotografů - rodáků, i těch, kdo sem jednou zavítali, aby zatoužili znovu a znovu prožívat návrat, aby lépe objevili a pochopili krásu přírodních zákoutí, ale i četné architektonické a historické památky. Kostel či alespoň malou kapličku nalezneme takřka v každé malé obci. Mnohé z těchto staveb mají velkou historickou hodnotu. Jednoznačnou dominantou kraje je hrad Svojanov. Ve 13. století jej jako pomezní hrad na hranicích Čech a Moravy založil král Přemysl Otakar II. Zajímavostí Svojanova je hradní zahrada, jež byla v nedávné době obnovena.

Díky přírodním podmínkám, čistému ovzduší, historickým i přírodním krásám, turistickým i cyklistickým trasám a možnostem koupání i lyžování je Svratecko-křetínský trojúhelník ideální oblastí pro letní i zimní rekreaci.