Jak a proč vznikl Svratecko - Křetínský trojúhelník

Svratecko - křetínský trojúhelník je název pro sdružení obcí ležících na území 3 okresů, žďárského, blanenského a svitavského a dvou zemí, Čech a Moravy. Vzdálenosti mezi obcemi jsou sice jen několik kilometrů, avšak představitelé těchto obcí, s ohledem na uspořádání státní správy neměli v minulosti možnost řešit problémy týkající se záležitostí přesahujících hranice jejich území a dotýkajících se sousedních obcí. Proto bylo založeno toto sdružení obcí, aby pomohlo řešit jejich společné zájmy. V počátku byla činnost sdružení zaměřena na vydávání propagačních materiálů formou turistických průvodců a map. V současné době vznikají další aktivity a sdružení se zapojilo do celoevropského projektu Kultura evropského venkova. Projekt zahrnuje venkovské regiony z 11-ti evropských zemí. V rámci projektu navštívili zástupci sdružení na přelomu září a října 2000 francouzský venkov. V příštím roce se podobná akce uskuteční na území Svratecko-křetínského trojúhelníku, avšak za účasti zástupců všech 11-ti zemí. Po dobu 3 dnů zde bude pobývat až 600 návštěvníků, aby poznali na vlastní oči český a moravský venkov. Pro členy sdružení to bude "křest ohněm", avšak doufáme, že "laťku udržíme hodně vysoko".


za sdružení obcí
Hana Sejkorová,
starostka města Bystrého