HOME Publikace obcí Turistické info Ubytování Lyžařské vleky
Umělecká galerie Nej z Vysočiny Fotogalerie Počasí Kamery
Informační systém
pro Žďárské vrchy
a Svrateckou hornatinu
  e-Vysočina   Generováno
24/05/18
02:52:23 TOPlist
Internetový magazín-články,fotografie a další informace.
 
INFO PŘEHLEDY
 Obce:
 - www-stránky,
   internetové noviny
 - dle počtu obyvatel
 - dle nadm. výšky
 - informační kiosky
 Vodní plochy:
 - dle nadm. výšky
 - dle výměry
 Vrcholy:
 - dle nadm. výšky
 Silnice:
 - dle nadm. výšky
 Řeky:
 - dle délky toku
 Přírodní zajímavosti:
 - rezervace
 - přírodní památky
 - naučné stezky
 - památné stromy© 2000-2018
ASSIST spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena.

Napište nám


 Vybraná oblast: Žižkovo Pole
« mapa C0
l« celá oblast
obec Žižkovo Pole www.mapy.cz
silniční mapa ubytování,rekreace,pamětihodnosti,zajímavosti,firmy...
Kraj:
Okres: Havlíčkův Brod
Počet obyvatel: 342
Nadm. výška:  516 m n. m.
Rozloha: 1434 ha
Zast. úřad: info
Informační kiosek:   Ne
Pošta: NE Škola: NE Lékař: NE Autobus: NE Vlak: NE
Obec se nazývala dříve Šenfeld, Šumfeld. Byla založena koncem 13. stol. Různé zbytky důlních děl, nacházející se dodnes na katastru obce, svědčí o tom, že obec byla z větší části osídlena horníky. Dolovalo se především po úbočích Macourovského potoka a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i proto, že jako jediná srovnatelné velikosti, měla už v předhusitských dobách vlastní stálou duchovní správu. Zprávy, svědčící o určení obce jsou z roku 1303, pak 1403 a hlavní z roku 1424, kde nedaleko obce zemřel 11. 10. Jan Žižka z Trocnova. Roku 1502 byla obcí darována odúmrť(možnost darovat svůj statek komukoliv) Hynkem Brožkem z Kunštátu. Roku 1596 vlastní obec Hertošk Žejdic ze Šenfeldu. Za účast v protihabsburském povstání mu byly statky zkonfiskovány. Šenfeld připadl královské komoře a následně pak kardinálu Dětrichštynovi. Třicetiletá válka měla za důsledek spustnutí části obce(v té době již zcela zemědělské). Jméno obce nejvíce vešlo ve známost v minulém století v souvislost i se stavbou Žižkova pomníku a jeho slavnostním odhalení v roce 1874, přes značnou nepřízeň rakouských úřadů. Počátkem tohoto stol. byl s cílem lepšího zpeněžování produkce brambor, založen družstevní lihovar, fungovala zde družstevní Kampelička. Současně obec tvoří Žižkovo Pole a Macourov(od roku 1961). Farností patří Žižkovo Pole do Přibyslavi a Macourov do České Bělé. Ve znaku má obec v červeném štítě kosmé stříbrné palisádové břevno a v něm černý palcát.