HOME Publikace obcí Turistické info Ubytování Lyžařské vleky
Umělecká galerie Nej z Vysočiny Fotogalerie Počasí Kamery
Informační systém
pro Žďárské vrchy
a Svrateckou hornatinu
  e-Vysočina   Generováno
19/04/18
02:41:11 TOPlist
Internetový magazín-články,fotografie a další informace.
 
INFO PŘEHLEDY
 Obce:
 - www-stránky,
   internetové noviny
 - dle počtu obyvatel
 - dle nadm. výšky
 - informační kiosky
 Vodní plochy:
 - dle nadm. výšky
 - dle výměry
 Vrcholy:
 - dle nadm. výšky
 Silnice:
 - dle nadm. výšky
 Řeky:
 - dle délky toku
 Přírodní zajímavosti:
 - rezervace
 - přírodní památky
 - naučné stezky
 - památné stromy© 2000-2018
ASSIST spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena.

Napište nám


 Vybraná oblast: Jeníkov
« mapa A1
l« celá oblast
obec Jeníkov www.mapy.cz
zvětšit
silniční mapa fotografie a doplňující informace ubytování,rekreace,pamětihodnosti,zajímavosti,firmy... vlastní www stránky
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Počet obyvatel: 478
Nadm. výška:  648 m n. m.
Rozloha: 582 ha
Zast. úřad: info
Informační kiosek:   Ne
Člen regionu:  Hlinecko  
Pošta: NE Škola: NE Lékař: NE Autobus: NE Vlak: NE
V roce 1932 je obec připomínána jako "ves Genykow". Spadala pod rychmburské panství, které v té době spravovalo téměř 60 vsí a patřilo tak k největším světským statkům předhusitské doby. V 15. stol. patřila ves k rychtě v Kameničkách. Na sklonku 15. a 16. stol. náleželo k nejvýnosnějším zdrojům šlechtických příjmů rybníkářství. I pod Jeníkovem a u Kameniček jsou z té doby zbytky bývalých hrází rybníků. Za Jeníkovem byl panský ovčín lánský, nynější osada Lány, který i s nedale-
kým vrchnostenským dvorem Lhotami, nynější osadou Lhoty, patřil ke Kameničkám. V roce 1654 provedla zvláštní komise "Generální privatizaci země a popis Čech". Výsledkem bylo zhotovení prvního katastru zvaného "Berní rula", která stanovila poplatnost selské půdy. V roce 1789 měla ves 39 domů. V roce 1833 uvádí Sommer 38 domů a 478 obyvatel. Velký rozvoj nastal během 10ti let, neboť Palacký uvádí k roku 1843 již 88 domů a 562 obyvatel. Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo ved-
le zemědělství tkalcovství a hrnčíř ství. V roce 1880 zde bylo 101 domů a 554 obyvatel. V 1. svět. válce padlo 18 mužů v nejproduktivnějším věku. Důsledky války se promítly též do zemědělství. JZD bylo v Jeníkově založeno v roce 1958 a v roce 1971 došlo ke sloučení JZD Jeníkov s JZD Kameničky. Od roku 1975 do roku 1990 tvořila obec městskou část Hlinska.

Slavní rodáci: český průmyslník Jan Adámek, jeho rodina měla po 3 generace velký vliv na kult. vývoj i veřejný život, též lid. hudebník a kapelník Josef Vodička.

zvětšit   zvětšit