Reklama
 
Archiv zpráv z obce Věcov
OBECNÍ ÚŘAD VĚCOV, 592 44   Věcov 61, tel.: 566562821, 566562126 , posta.vecov@nmnm.cz
2009-06-24: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU VĚCOV Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis N1A - výkres základního členění Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis N1B - výkres základního členění Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis N2A - hlavní výkres Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis N2B - hlavní výkres Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis N3 - veřejně prospěšné stavby opatření asanace Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O1AB - textová část Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O1AB - koordinační výkres - doplňující Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O6 - dopl. výkres energetika elektronické komunikace Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O5 - dopl. výkres zásobování vodou kanalizace Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O4 - dopl. výkres dopravní řešení Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O3B - předpokládaný zábor půdního fondu Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O3A - předpokládaný zábor půdního fondu Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O2 - širší vztahy Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O1B - koordinační výkres Více informací zde.

2009-01-30: ÚZEMNÍ PLÁN VĚCOV - čistopis O1A - koordinační výkres Více informací zde.

2004-05-25: Dne 19. června 2004 oslavíme 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VE VĚCOVĚ. Protože se nám nedochovaly žádné dobové obrázky, žádáme naše spoluobčany o zapůjčení dobových fotografií z jejich školních let. Více informací zde.

Tato stránka je součástí Regionálního informačního systému e-Vysočina.