HOME Publikace obcí Turistické info Ubytování Lyžařské vleky
Umělecká galerie Nej z Vysočiny Fotogalerie Počasí Kamery
Informační systém
pro Žďárské vrchy
a Svrateckou hornatinu
  e-Vysočina   On-Line
23/05/18
00:56:29 TOPlist
Internetový magazín-články,fotografie a další informace.
 
INFO PŘEHLEDY
 Obce:
 - www-stránky,
   internetové noviny
 - dle počtu obyvatel
 - dle nadm. výšky
 - informační kiosky
 Vodní plochy:
 - dle nadm. výšky
 - dle výměry
 Vrcholy:
 - dle nadm. výšky
 Silnice:
 - dle nadm. výšky
 Řeky:
 - dle délky toku
 Přírodní zajímavosti:
 - rezervace
 - přírodní památky
 - naučné stezky
 - památné stromy© 2000-2018
ASSIST spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena.

Napište nám


 Vybraná oblast: celá oblast
l« celá oblast
Babínská přírodní rezervace
  Zpět seznam  Babínská přírodní rezervace je chráněné území, které je začleněno pod CHKO Žďárské vrchy. Leží v nadmořské výšce 590 metrů a zasahuje do katastru obce Nové Veselí. Celková plocha rezervace včetně ochranného pásma je 218 ha, z toho vlastní rezervace má 132 ha.

Největší část rezervace zaujímá Matějovský rybník o rozloze 68,9 ha a Babínský rybník o rozloze 11,7 ha. Babínský, Matějovský rybník a rybníky kolem Nového Veselí jsou prameništěm řeky Oslavy. Rostlinstvo rezervace náleží podle regionálního fytogeografického členění naší republiky do oblasti středoevropské lesní květeny.

Na zamokřené louky v okolí rybníků zalétá lovit čáp bílý a volavka popelavá, která hnízdí v koloniích. Jedna z takových kolonií se již celá desetiletí nachází v okolí Matějovského rybníka. Chráněna jsou hnízdiště a tahové zastávky vodního ptactva, bahenní a rašeliništní rostlinstvo. Kromě četného ptactva (např. lyska černá, strakapoud malý) zde žije i ondatra pižmová.
 
Poloha: Nové Veselí