HOME Publikace obcí Turistické info Ubytování Lyžařské vleky
Umělecká galerie Nej z Vysočiny Fotogalerie Počasí Kamery
Informační systém
pro Žďárské vrchy
a Svrateckou hornatinu
  e-Vysočina   On-Line
20/04/18
07:14:51 TOPlist
Internetový magazín-články,fotografie a další informace.
 
INFO PŘEHLEDY
 Obce:
 - www-stránky,
   internetové noviny
 - dle počtu obyvatel
 - dle nadm. výšky
 - informační kiosky
 Vodní plochy:
 - dle nadm. výšky
 - dle výměry
 Vrcholy:
 - dle nadm. výšky
 Silnice:
 - dle nadm. výšky
 Řeky:
 - dle délky toku
 Přírodní zajímavosti:
 - rezervace
 - přírodní památky
 - naučné stezky
 - památné stromy© 2000-2018
ASSIST spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena.

Napište nám


 Vybraná oblast: celá oblast
l« celá oblast
Štíří důl

Údolí potoka mezi Malým Dářkem a údolní nivou Doubravy, asi 1,5 km jihozápadně od obce Vojnův Městec. Tato oblast byla v roce 1988 vyhlášena přírodní rezervací (18,80 ha). Nadmořská výška: 570 - 620 m.n.m.

Údolí Štířího potoka je lemováno fragmenty lesních a lučních společenstev s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména mloka skvrnitého a hořečku mnohotvárného českého.

V minulosti ovlivnila území změna skladby lesních porostů ve prospěch smrku, najdeme zde i nepůvodní modřín opadavý. Lesní porosty jsou zařazeny v kategorii lesa zvláštního určení a hospodaření v nich je zaměřeno na šetření jedle i listnatých dřevin a na jejich obnovu. Cílem je vytvořit různověký smíšený les. Potok byl pročištěn, byly zřízeny stupně a tůňky potřebné pro vývoj mločích larev. Celé území představuje regionální biocentrum územního systému.
 
Poloha: Vojnův Městec