HOME Publikace obcí Turistické info Ubytování Lyžařské vleky
Umělecká galerie Nej z Vysočiny Fotogalerie Počasí Kamery
Informační systém
pro Žďárské vrchy
a Svrateckou hornatinu
  e-Vysočina   On-Line
20/04/18
07:13:15 TOPlist
Internetový magazín-články,fotografie a další informace.
 
INFO PŘEHLEDY
 Obce:
 - www-stránky,
   internetové noviny
 - dle počtu obyvatel
 - dle nadm. výšky
 - informační kiosky
 Vodní plochy:
 - dle nadm. výšky
 - dle výměry
 Vrcholy:
 - dle nadm. výšky
 Silnice:
 - dle nadm. výšky
 Řeky:
 - dle délky toku
 Přírodní zajímavosti:
 - rezervace
 - přírodní památky
 - naučné stezky
 - památné stromy© 2000-2018
ASSIST spol. s r. o.
Všechna práva vyhrazena.

Napište nám


 Vybraná oblast: celá oblast
l« celá oblast
Pod Kamenným vrchem

Louky nad rybníkem asi 1 km severozápadně od obce Polnička. V roce 1985 byla tato oblast vyhlášena přírodní rezervací. Nachází se v nadmořské výšce 600-620 m.n.m. Výměra činí 9,40 ha, ochranné pásmo 4,73 ha.

Komplex vlkých prameništních a rašelinných luk navazujících na mokřady a rákosiny nad rybníkem je v oblasti výjimečně rozsáhlým zachovaným biotopem s bohatým výskytem chráněných a ohrožených druhů a živočichů.

Území je pramennou oblastí pravostranných přítoků Sázavy napájejících rybník na spodním okraji území. Po zániku tradičního obhospodařování luk s příkopkovým odvodněním došlo k rozšíření dřevinných náletů. U okrajů lesa převládá smrk, u vodotečí olše lepkavá, jinde na louce bříza pýřitá, vrba ušatá a krušina olšová.
 
Poloha: Polnička