ÚŘEDNÍ DESKA

OBECNÍ ÚŘAD ROVEČNÉ


 Kapitola   Dokumenty 
 Základní informace   1 
 Zpravodaj   91 
 Základní údaje podle zák. 106/1999 Sb.   5 
 Vyhlášky   38 
 Oznámení občanům   112 
 Usnesení   142 
 Elektronická úřední deska   79 
 Elektronická úřední deska - archiv   3 
 Hospodaření   12 
 Rozpočet   12 
 Volby   4 
 Volby 2006   5 
 Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR rok 2008   1 
 Volby 2009   2 
 Volby do PS 2010   3 
 Volby do zastupitelstev obcí 2010   4 
 Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR rok 2012   3 

 CELKEM   517 


 
Elektronická úřední deska
Nařízení 05.06.2013
Nařízení Státní veterinární správy
Dokument ve formátu PDF, 824 kB Stáhnout

Místo konání volby prezidenta ČR 27.12.2012
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Dokument ve formátu PDF, 543 kB Stáhnout

Zasedání okrskové volební komise 19.12.2012
První zasedání okrskové volební komise
Dokument ve formátu PDF, 211 kB Stáhnout

Návrh opatření obecné povahy 10.12.2012
Návrh opatřeni obecné povahy
Dokument ve formátu PDF, 1789 KB Stáhnout

Informace o sídle a počtu volebních okrsků 27.11.2012
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rovečné - volba prezidenta republiky 2013
Dokument ve formátu PDF, 250 kB Stáhnout

Návrh koncepce 18.10.2012
Návrh koncepce "Strategie Kraie Vvsočina 2020" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Dokument ve formátu PDF, 587 kB Stáhnout

Nařízení 21.08.2012
Nařízení Státní veterinární správy
Dokument ve formátu PDF, 1523 kB Stáhnout

Záměr 21.08.2012
Záměr č.1/2012 obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 775 kB Stáhnout

Záměr prodeje 24.08.2011
Záměr č. 1/2011 obce Rovečné.
Dokument ve formátu PDF, 435 kB Stáhnout

Vyúčtování výpočtu ceny vodného 30.06.2011
Celkové vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné - rok 2010
Dokument ve formátu PDF, 936 kB Stáhnout

Územní opatření 25.05.2011
Územní opatření o stavební uzávěře
Dokument ve formátu PDF, 1,17 MB Stáhnout

Usnesení 07.01.2011
Záměr prodat plynovod.
Dokument ve formátu PDF, 236 KB Stáhnout

Výzva 08.02.2010
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k veřejné zakázce na stavbu
Dokument ve formátu PDF, 939 kB Stáhnout

Záměr 11.06.2009
Záměr č. 4/2009 obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 127 kB Stáhnout

Záměr 11.06.2009
Záměr č. 3/2009 obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 96,5 kB Stáhnout

Zpráva 03.06.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
Dokument ve formátu PDF, 5 MB Stáhnout

Oznámení 21.05.2009
Oznámení o době místě konání voleb
Dokument ve formátu PDF, 613 kB Stáhnout

Veřejná vyhláška 05.05.2009
Územní rozhodnutí
Dokument ve formátu PDF, 5,4 MB Stáhnout

Vyhláška 28.04.2009
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Dokument ve formátu PDF, 401 kB Stáhnout

Oznámení 22.04.2009
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rovečné - volby do Evropského parlamentu ve dnech 5. - 6. června 2009
Dokument ve formátu MS-Word, 24,1 kB Stáhnout

Záměr č.1/2009 a č.2/2009 21.04.2009
ZÁMĚR č. 1/2009 a č. 2/2009 Obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 294 kB Stáhnout

Veřejná vyhláška 30.03.2009
Oznámení a uvědomění o zahájení vodoprávního řízení
Dokument ve formátu PDF, 1,45 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 20.03.2009
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dokument ve formátu PDF, 762 kB Stáhnout

Veřejná vyhláška 18.03.2009
Oznámení o převzetí písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 219 kB Stáhnout

Veřejná vyhláška 17.02.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Dokument ve formátu PDF, 376 KB Stáhnout

Záměr č. 5/2008 23.12.2008
ZÁMĚR č. 05/2008 OBCE Rovečné
Dokument ve formátu MS-Word, 2,04 MB Stáhnout

Záměr č. 4/2008 23.12.2008
ZÁMĚR č.4/2008 Obce Rovečné
Dokument ve formátu MS-Word, 2, 44 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 23.12.2008
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 432 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 15.10.2008
Vydání zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Dokument ve formátu PDF, 519 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 06.10.2008
Oznámení o uložení písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 284 KB Stáhnout

Záměr č. 03/2008 16.09.2008
Záměr o prodeji pozemků p.č. 521/8 a 521/9 v k.ú. Rovečné.
Dokument ve formátu PDF, 330 KB Stáhnout

Záměr č. 02/2008 16.09.2008
Záměr o prodeji malotraktoru.
Dokument ve formátu PDF, 147 KB Stáhnout

Změna č. 1 26.08.2008
Změna č. 1 Územního plánu obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 1,07 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 2. část 02.07.2008
Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí.
Dokument ve formátu PDF, 314 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 1. část 02.07.2008
Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, návrhu opatření obecné povahy a vystavení návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina k veřejnému nahlédnutí.
Dokument ve formátu PDF, 277 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 01.07.2008
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 291 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 01.07.2008
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 264 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 01.07.2008
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 359 KB Stáhnout

Oznámení - 2. část 01.07.2008
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti Povodí Dyje k připomínkám veřejnosti
Dokument ve formátu PDF, 343 KB Stáhnout

Oznámení - 1. část 01.07.2008
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti Povodí Dyje k připomínkám veřejnosti
Dokument ve formátu PDF, 374 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 12.06.2008
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Rovečné a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Dokument ve formátu PDF, 1,6 MB Stáhnout

Zpráva 22.04.2008
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007
Dokument ve formátu PDF, 1, 64 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 08.04.2008
Územní rozhodnutí o umístění stavby
Dokument ve formátu PDF, 16 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 28.02.2008
Seznámení s podklady rozhodnutí
Dokument ve formátu PDF, 1 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 26.02.2008
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
Dokument ve formátu JPG, 683 KB Stáhnout

Záměr obce 19.02.2008
Záměr prodat část pozemku p. č. 250/1 v k.ú. Rovečné
Dokument ve formátu MS-Word, 1 MB Stáhnout

Výkres předpokládaných záborů 14.02.2008
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Dokument ve formátu PDF, 1,14 MB Stáhnout

Hlavní výkres ke Změně č. 1 ÚPO 14.02.2008
Hlavní výkres ke Změně č. 1 Územního plánu obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 1,40 MB Stáhnout

Změna č. 1 ÚPO Rovečné 14.02.2008
Změna č. 1 v Územním plánu obce Rovečné
Dokument ve formátu PDF, 141 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 14.02.2008
Oznámení o uložení písemnosti
Dokument ve formátu PDF, 599 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 06.02.2008
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu JPG, 540 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 5. část 14.01.2008
Rozhodnutí o umístění stavby
Dokument ve formátu JPG, 513 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 4. část 14.01.2008
Rozhodnutí o umístění stavby
Dokument ve formátu JPG, 848 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 3. část 14.01.2008
Rozhodnutí o umístění stavby
Dokument ve formátu JPG, 985 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 2. část 14.01.2008
Rozhodnutí o umístění stavby
Dokument ve formátu JPG, 973 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 1. část 14.01.2008
Rozhodnutí o umístění stavby
Dokument ve formátu JPG, 823 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 2. část 13.12.2007
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dokument ve formátu JPG, 579 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška - 1. část 13.12.2007
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Dokument ve formátu JPG, 624 KB Stáhnout

Oznámení 11.12.2007
Oznámení o uložení zásilky
Dokument ve formátu TIF, 548 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 17.09.2007
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Dokument ve formátu TIF, 472 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 20.06.2007
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu TIF, 1,42 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 13.06.2007
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu TIF, 127 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 25.04.2007
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Dokument ve formátu TIF, 849 KB Stáhnout

Oznámení 26.03.2007
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti - 1. část
Dokument ve formátu JPG, 409 KB Stáhnout

Oznámení 26.03.2007
Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami v oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti - 2. část
Dokument ve formátu JPG, 418 KB Stáhnout

Veřejnoprávní smlouva - 2. část 26.02.2007
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Rovečné a městem Bystřice nad Pernštejnem o výkonu přenesené působnosti.
Dokument ve formátu JPG, 495 kB Stáhnout

Veřejnoprávní smlouva - 1. část 26.02.2007
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Rovečné a městem Bystřice nad Pernštejnem o výkonu přenesené působnosti.
Dokument ve formátu JPG, 549 kB Stáhnout

Pozvánka 09.02.2007
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2007, které se bude konat dne 13. 2. 2007 v Jihlavě
Dokument ve formátu MS-WORD, 52 KB Stáhnout

Oznámení 02.02.2007
Oznámení o místě uložení úřední písemnosti
Vyvěšeno: 1. 2. 2007
Bude sejmuto:16. 2. 2007
Dokument ve formátu JPG, 412 KB Stáhnout

Pozvánka 27.10.2006
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006, které se bude konat dne 7. 11. 2006 v Jihlavě
Dokument ve formátu MS-WORD, 43 KB Stáhnout

Pozvánka 19.09.2006
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje , které se bude konat dne 26. 9. 2006 v Jihlavě
Dokument ve formátu MS-WORD, 49 KB Stáhnout

Oznámení 27.07.2006
Oznámení o vystavení 2. návrhu Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje
Dokument ve formátu JPG, 3 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 25.07.2006
Veřejná vyhláška o doručení daňové písemnosti
Dokument ve formátu JPG, 3 MB Stáhnout

Veřejná vyhláška 24.07.2006
Veřejná vyhláška o doručení daňové písemnosti
Dokument ve formátu JPG, 1 MB Stáhnout

Pozvánka 22.06.2006
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje , které se bude konat dne 1. 7. 2006 v Jihlavě
Dokument ve formátu MS-WORD, 37 KB Stáhnout

Veřejná vyhláška 21.06.2006
Oznámení o místě uložení písemnosti
Dokument ve formátu JPG, 2,90 MB Stáhnout

Pozvánka 16.06.2006
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje , které se bude konat dne 20. 6. 2006 v Jihlavě
Dokument ve formátu MS-WORD, 43 KB Stáhnout

Pozvánka 08.02.2006
Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2006
Dokument ve formátu MS-WORD, 46 KB Stáhnout

Oznámení 13.01.2006
Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám veřejnosti
Dokument ve formátu MS-WORD, 1 MB Stáhnout


Tato stránka je součástí Regionálního informačního systému e-Vysočina
©2001-2012 ASSIST spol. s r. o.