Reklama
 
Zajímavosti z okolí obce Nová Ves u N.M.

Nová Ves má semknutý tvar a leží na hranici CHKO Žďárské vrchy. Nedaleko od obce při silnici do Nového Města na Moravě vystupuje na povrch masiv vyvřelé horniny se složitým názvem (středně zrnitý porfyrický amfibolicko-biotitický granit až syenodiorit). Tato hornina tvoří jakýsi přechod mezi žulou a syenitem a byla zde v zatáčce silnice dříve těžena a používána pro stavební účely. Obsahuje velké vyrostlice bílého živce, proto je v okolí lidově nazývána "kroupnáč". Tato hornina se v jižní části Novoměstska vyskytuje jen v malých ostrůvcích, velký trojúhelníkový masiv však tvoří mezi Polnou, Velkou Bíteší a Jaroměřicemi nad Rokytnou.

Tato stránka je součástí Regionálního informačního systému e-Vysočina.