Reklama
 
Zajímavosti z okolí obce Cikháj

Nedaleký přírodní amfiteátr byl za totality využíván při tzv. "Mírových slavnostech". Rašelinné louky v okolí oplývají vzácnou květenou. Obec je východiskem k přírodní památce Tisůvka (kóta 792 m, ale vršek kamene je ve výšce 805 m), jejíž vrchol se skalním útvarem Čertův kámen (58 m dlouhý, 15 m vysoký) je chráněn jako přírodní památka.

Přes Cikháj vede naučná stezka Tisůvka - Žákova hora (asi 10 km s 12 zastávkami a informačními texty na panelech).

Z nedaleké Křemelové studánky vytéká řeka Sázava (dnes zvaná jako Cikhájský nebo Stržský potok). Kuriozitou na naučné stezce je tzv. Sražená voda na Prostředním kopci (719 m).

Tato stránka je součástí Regionálního informačního systému e-Vysočina.