HOME Publikace obcí Turistické info Ubytování Lyžařské vleky
Umělecká galerie Nej z Vysočiny Fotogalerie Počasí Kamery
Informační systém
pro Žďárské vrchy
a Svrateckou hornatinu
  e-Vysočina   On-Line
23/04/18
17:25:08 TOPlist
Internetový magazín-články,fotografie a další informace.
 
 
PUBLIKACE OBCÍ
 
 
Výběr knih
- Borová
- Bystřicko
- Cikháj
- Jedlová a Lázně Balda
- Jimramov
- Jimramovské Pavlovice
- Korouhev
- Kuklík
- Nyklovice
- Olešnicko
- Polnička
- Sulkovec, Polom
- Svratecko-Křetínský trojúhelník
- Ubušínek


Objednávání
Knihy objednávejte přímo na obecních úřadech v obcích, které knihy vydaly.
 
Přehled publikací obcí na Vysočině
  Borová
Borová Obec Borová leží při státní silnici ze Svitav na Hlinsko. Borová je na severní hranici chráněné krajiné oblasti Žďárských vrchů a má s ní mnoho společného. Charakter krajiny je hornatý, obec Borová leží v nadmořské výšce 620 m. Okolní kopce dosahují až 720 m n.m. Průvodce Vás provede historií obce, jejím okolím a doporučí místa, která stojí za navštívení.
 
Bližší informace získáte na obecním úřadě v Borové.
 
Vydavatel: obec Borová
Počet stran: 107
E-mail: obec@borova.cz
Tel: 461 743 268
  Bystřicko
Bystřicko Průvodce Bystřickem, na velkém množství fotografií zobrazuje Bystřici nad Perštejnem, okolní obce a přírodní památky. Najdete zde také mnoho informací popisujících historii, ale i současné dění v Bystřickém kraji. Průvodce by se mohl stát inspirací pro Vaši příští příjemnou dovolenou.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadě v Bystřici nad Pernštejnem
 
Vydavatel: Sdružení obcí Bystřicka
Počet stran: 34
E-mail: bnp@bpnet.cz
Tel: 566 551 330
  Cikháj
Cikháj V září vyšla publikace "Cikháj ve 2. světové válce a problémy po jejím skončení". Autorem knihy, která je připomínkou 60. výročí zahájení odbojové činnosti proti fašismu v Cikháji na podzim roku 1944 a nadcházejícího 60. výročí osvobození obce v květnu 1945, je Dr. Rudolf Hegenbart. Kniha obsahuje vzpomínky občanů Cikháje, pamětníků 2. svět. války a přehled válečných i poválečných událostí v obci. Text doplňuje řada zajímavých dobových fotografií a předmluvy Dr. R. Kinského a spisovatele F. Drašnera. Vydání publikace bylo financováno ze sponzorských příspěvků. Autor daruje knihu obecnímu zastupitelstvu s přáním, aby byl výtěžek z jejího prodeje využit k organizaci vzpomínkového shromáždění a oslav výročí konce války a osvobozen obce v květnu 2005.
 
Bližší informace získáte na obecním úřadě v Cikháji.
 
Cena: 50 Kč.
E-mail: obec@cikhaj.cz
Tel: 566 659 522, 724 005 213
  Jedlová a Lázně Balda
Jedlová a Lázně Balda Jedlovská informační brožura popisuje historii a současnost Jedlové a Lázní Balda. Je zde také popsáno okolí Jedlové a zajímavé památné stavby.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadu v Jedlové.
 
Vydavatel: Obecní úřad Jedlová
Počet stran: 65
Tel: 461 741 551
  Jimramov
Jimramov Jimramovská informační brožura podává ucelený obraz o historii a současnosti městečka Jimramov. Popisuje také dvacet tras vhodných k vycházkám po Jimramovském okolí, na kterých se návštěvník může kochat krásným Jimramovským okolím. Vydáním této informační brožury se Jimramov snaží zviditelnit v očích turistické veřejnosti.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadu v Jimramově
 
Vydavatel: Nakladatelství SURSUM
Počet stran: 82
Tel: 566 562 516
  Jimramovské Pavlovice
Jimramovské Pavlovice Jimramovské Pavlovice je osada ležící na náhorní rovince v nadmořské výšce 555 m. Středem obce proteká potok tvořící mlýnský rybník. Selské domy tvoří tradiční obraz vesnice na Českomoravské vysočině. Vesnice katastrálně spadá pod úřad v Jimramově, kde má také svoji doručovací poštu.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadě v Jimramově
 
Počet stran: 17
Tel: 566 562 516
  Korouhev
Korouhev Brožura popisuje historii a současnost obce Korouhev.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadu v Korouhvi
 
Vydavatel: obecní úřad Korouhev
Počet stran: 47
Tel: 461 728 128
  Kuklík
Kuklík Knížka obsahuje podrobně zpracované dějiny obce Kuklík s obrazovou přílohou, byla vydána k setkání rodáků roku 2002.
 
Bližší informace získáte na obecním úřadě v Kuklíku.
 
Vydavatel: obecní úřad Kuklík
E-mail: obec.kuklik@quick.cz
Tel: 602 260 927
  Nyklovice
Nyklovice Brožura s velkým počtem fotografií, doplněná několika tématickými básněmi.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadu v Nyklovicích.
 
Vydavatel: obecní zastupitelstvo obce Nyklovic a s.r.o NYK
Počet stran: 38
Tel: 566 574 148
  Olešnicko
Olešnicko Cílem tohoto textu je nahlédnutí do různých oblastí života olešnického regionu. Zajímavosti z olešnického regionu posbíral PaedDr. Zdeněk Peša.
 
Knihu je možné objednat na dobírku u obecního úřadu v Olešnici.
 
Vydavatel: obecní úřad Olešnice v roce 1998
Počet stran: 68
E-mail: olesnice@olesnice.cz
Tel: 516 463 108
  Polnička
Polnička Propagační skládačku s titulem Obec Polnička, kraj Vysočina - vítejte ve Žďárských vrších vydal obecní úřad v Polničce na Žďársku v nákladu 2.000 kusů výtisků. Autorem informační celobarevné skládačky je Václav Juda z Polničky. Obec, která je jednou z nejstarších středisek železářství, založil žďárský klášter před rokem 1293. Kromě toho zde byly v provozu mlýny a zřejmě i pila. Všechny provozy poháněla voda z kaskády zdejších rybníků Velké Dářko, Nový Železný, Stříbrný a Hamerský. Hamr zde pracoval už v polovině 14. století. Následně přibyl cánhamr pro výrobu tyčového železa a v roce 1838 kuplovna. V obci se zachovaly pozůstatky tvrze, o níž jsou první zmínky z roku 1616, a několik lidových staveb. Na návsi stojí kaplička s Věžičkou. Na katastru obce Polnička leží přírodní reservace o rozloze 9,4 hektaru nazvaná„Pod kamenným vrchem.

Letáček je pro turisty a zájemce k disposici na obecním úřadu a v ubytovacích a stravovacích zařízeních v obci Polnička.
 

 
Vydavatel: obec Polnička
  Sulkovec, Polom
Sulkovec, Polom Kniha popisuje některé oblasti života obyvatel obcí Sulkovec a Polom.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadě v Sulkovci
 
Vydavatel: obecní úřad Sulkovec-Polom
Počet stran: 127
Tel: 566 574 110
  Svratecko-Křetínský trojúhelník
Svratecko-Křetínský trojúhelník Svratecko-Křetínský průvodce podává stručné informace o historii a současnosti 17 měst a obcí, které se v něm nachazí. Pomůže najít turistům ideální místo pro dovolenou, na které by mohli využívat mnoho vhodných cest pro turistiku a cykloturistiku. V létě koupáni, v zimě pak možnosti lyžování na běžkách i sjezdovkách.
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadě v Bystrém.
 
Vydavatel: Sdružení obcí Svratecko-Křetínský trojúhelník
Počet stran: 24
E-mail: mestobystre@iol.cz
Tel: 461 741 241
  Ubušínek
Ubušínek V roce 2000 uplynulo 610 let, kdy byla zaznamenána první písemná zmínka o tehdy ještě osadě Malém Ubušíně. Od těch dob se osada vyvíjela nejen hospodářsky, kulturně a společensky, ale i jazykově. V této souvislosti je rozumné, abychom v dnešní uspěchané době zastavili a ohlédli se zpět a vzpoměli našich předků, jejich těžkého života plného dřiny. (z publikace o Ubušínku)
 
Knihu je možné objednat na obecním úřadě v Ubušínku.
 
Vydavatel: obecní úřad Ubušínek
Počet stran: 202
Tel: 566 573 353
 
 
Tuto stránku spravuje a provozuje
 
ASSIST spol. s r. o.
ASSIST spol. s r. o.